Kalendarium pyleń

Miesiąc ZK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dekada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
LESZCZYNA ++ S S S L L L M S O O O O O O O O
OLSZA ++ S S M L L L L L M S O O O O O O O O
BRZOZA +++ O O O O S M M L L L L L M S S O O O O O O O O
TOPOLA + O O O O O O S M L L L S S O O O O O O
DĄB ++ O O O O O O M L L M O O O O O O
TRAWA +++ O O O O O O S M M L L L L L L M S S O O O O O O
BABKA + O O O O O O O O O O O O
SZCZAW ++ O O O O O O O O O O O O O O
POKRZYWA + O O O O O O S S S M L L L L L L L M S S O O O O O O O O
KURZ + O O O O O O O O O O O O O O O O O O
PLEŚNIE +++ O O O O O O O O O O O O O O O S M L L M S S O O O
AMBROZJA ? O O O O O O O O O O O O O O O O O O S M L L L M S O O O
CLADOSPORIUM ++ O O O O O O S S S S S M M M L L L L L L L M M S S S S O O O
ALTERNARIA ++ O O O O O O S S S M M M L L L L L M M M M S S S S S O O O
  • ZK – znaczenie kliniczne
  • stężenie niskie
  • stężenie średnie
  • stężenie wysokie
  • dobry czas na odczulanie