Kalendarium badań

KALENDARIUM BADAŃ ZDROWOTNYCH

Rodzaj badania  Częstotliwość
Morfologia
Morfologia krwi to najczęstsze badanie diagnostyczne. Krew to rodzaj płynnej tkanki łącznej, krążącej wewnątrz naczyń krwionośnych. Składa się z płynnego osocza, które stanowi około 55-60% objętości krwi, oraz z następujących elementów morfotycznych.
co 6 miesięcy
Badanie żywej kropli krwi
Badanie żywej kropli krwi to technika badawcza służąca ocenie zdolności organizmu do utrzymania wewnętrznej stabilności, zwanej homeostazą. Warunkiem stabilności organizmu jest utrzymanie parametrów jego krwi na odpowiednim poziomie.
co 6 miesięcy
Analiza witamin i minerałów
Wczesne wykrycie nieprawidłowości występujące w organizmie człowieka , zanim pojawią się widoczne objawy zewnętrzne.
co 6 miesięcy
Testy alergiczne
Alergia jest reakcją organizmu na oddziaływanie różnych obcych substancji, określonych mianem
alergenów. W reakcjach alergicznych uczestniczy układ immunologiczny. Współcześnie uważa się, że alergia jest nieprawidłowym przejawem odporności, charakteryzującym się uszkodzeniem własnych tkanek w wyniku typowej reakcji odpornościowej.
co 2 lata
Analiza nietolerancji pokarmowej
Nietolerancja pokarmowa to ukryte schorzenie, na które – jak podają najnowsze badania – cierpi ok. 45% populacji. Wywołuje ono niewłaściwą reakcję organizmu na niektóre pokarmy, co jest przyczyną wielu dolegliwości zdrowotnych
co 2 lata
Stomatologia Częstotliwość
Badanie stomatologiczne co 6 miesięcy
dzieci co 3 do 6 miesięcy
Regularne oczyszczanie z kamienia nazębnego co 6 miesięcy
Szczotkowanie i nitkowanie 2 razy dziennie
Pantonogram szczęki co rok
Tomografia stomatologiczna co 4 lata
Uzupełnianie braków zębowych natychmiastowo
Pierwsze badanie ortodontyczne w wieku 7-8 lat